Edukacja

Logo Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

„Bezpieczny Bohater” z Braille’a ma swoje miasteczko!

Uroczyste otwarcie „Miasteczka Bezpiecznego Bohatera” dla uczniów niewidomych nastąpiło w dniu 6 grudnia 2017 r. na terenie K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Również tego dnia odbyło się podsumowanie kampanii społecznej oraz wręczenie certyfikatów przedstawicielom szkół wyróżnionych w ramach kampanii pn. „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, w której uczestniczyło ponad 26.000 osób, w tym 133 placówki i instytucje oświatowe.

 

„Miasteczko Bezpiecznego Bohatera” jest wycinkiem rzeczywistej przestrzeni miejskiej, gdzie można zobaczyć prawdziwy autobus, który niewidomi i słabo widzący są w stanie „zmierzyć” dotykiem i wyobrazić sobie jego rzeczywiste rozmiary. Funkcjonuje tam również rzeczywistych rozmiarów przystanek autobusowy, przejście dla pieszych z dźwiękową sygnalizacją świetlną, wielofunkcyjny domek, który może spełnić rolę każdego pomieszczenia, jakie w danej, zaaranżowanej sytuacji będzie potrzebne do przeprowadzenia zajęć nie tylko z zakresu orientacji przestrzennej.

 

„Miasteczko Bezpiecznego Bohatera” jest kontynuacją innowacji pedagogicznej „Bezpieczny Bohater”, który jest programem edukacyjno-wychowawczym skierowanym do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 53 wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a oraz uczniów szkół masowych i integracyjnych.

 

Program „Miasteczko Bezpiecznego Bohatera” jest realizowany w sześciu modułach  i dotyczy nauki zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i w przestrzeni publicznej.

 

Jego innowacyjność polega na doświadczaniu zagrożeń poprzez wszystkie zmysły, co pozwala na prawdziwe przeżywanie zdarzeń niebezpiecznych przez najmłodszych w inscenizowanych sytuacjach. Dzieci uczą się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, ćwiczą, w jaki sposób reagować na konkretne zagrożenia, w których mogą się znaleźć one i ich bliscy.

 

W uroczystym otwarciu miasteczka uczestniczyli kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik i mł. insp. Przemysław Mielczarek – zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy, którzy z dyrektor K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Małgorzatą Szczepanek – wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 53 przy Ośrodku im. L. Braille’a – dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

 

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Bezpieczna+”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.braille.bydgoszcz.pl oraz na facebooku placówki.

 

Tekst: Małgorzata Sarnacka i Jacek Knychała

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest    Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Otwarcie Miasteczka Bezpiecznego Bohatera - przecięcie wstęgi; foto - Jacek KnychałaUśmiechnięta grupa dzieci, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości;  foto - Jacek KnychałaW drzwiach żółtego autobusu stoi przebrany za Św. Mikołaja policjant; foto - Jacek KnychałaWidok na Miasteczko Bezpiecznego Bohatera z perspektywy boiska szkolnego; foto - Jacek Knychała