Edukacja

Wójt Gminy Osięciny i Dyrektor SP w Osięcinach
Wójt Gminy Osięciny i Dyrektor SP w Osięcinach

Mobilna pracownia dydaktyczna dla uczniów w Osięcinach

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 20 września 2017 r. miało miejsce uroczyste przekazanie mobilnej pracowni dydaktycznej Publicznemu Gimnazjum w Osięcinach, które od tego roku szkolnego wchodzi w skład Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Sucharskiego w Osięcinach.

 

Umowy o nieodpłatne użytkowanie pracowni dydaktycznych podpisali:  Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny,  Andrzej Polaszek-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osięcinach oraz Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku. W uroczystości uczestniczyła również Grażyna Kamionka-Wicedyrektor Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osięcinach, a także Lena Tkaczyk – Wicedyrektor KPCEN we Włocławku oraz kierownicy wydziałów i pracowni KPCEN.

 

Nowoczesne pracownie przyrodnicze, w które zostało wyposażone KPCEN  we Włocławku, a za jego  pośrednictwem szkoły naszego rejonu, to jeden z elementów  projektu pn. e-Usługi – e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

 

W skład przekazanej pracowni wchodzą m.in: kamera, mikroskop, aparat fotograficzny oraz komputery przenośne wraz z oprogramowaniem do dydaktycznych zestawów pomiarowych, takich jak:  pomiar temperatury, światła, natężenia prądu, ciśnienia, wilgotności, pH oraz dwutlenku węgla i tlenu. Czujniki służą do bezpośredniej obserwacji zjawisk przyrodniczych, dokonywania pomiarów i  ich dokumentowania, a lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii rozwijają kreatywność, umiejętność dokonywania analiz i pracy zespołowej.

 

Zgodnie z regulaminem do ich wykorzystania przygotowano nauczycieli, którzy uczestniczyli w  warsztatach „Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego”.

 

W nowym roku szkolnym 2017/18 docelowo KPCEN we Włocławku  udostępni szkołom pięć mobilnych pracowni dydaktycznych wyposażonych w czujniki i laptopy.

 

Aneta Gabryelczyk
Kierownik Pracowni Informacji i Promocji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Uczestnicy uroczystościDyrekcja  i pracownicy KPCEN oraz Wójt Gminy Osięciny J.Izydorski  i dyrekcja szkoły podstawowejPowitanie gości przez G.Troszyńską Dyrektora KPCEN we WłocławkuCzujniki pomiaroweG.Kamionka,A.Polaszek dyrekcja SP w Osięcinach oraz J.Izydorski Wójt Gminy i G.Troszyńska Dyrektor KPCEN we WłocławkuG.Troszyńska Dyrektor KPCEN  i A.Polaszek Dyrektor SP w OsięcinachG.Troszyńska Dyrektor KPCEN i J.Izzydorski Wójt Gminy OsięcinyJ.Izydorski Wójt Gminy Osieciny i G.Troszyńska Dyrektor KPCENMobilna pracownia przyrodniczaPrezentacja  zasobów pracowni mobilnejUroczyste podpisanie umowy przekazaniaWójt Gminy Osięciny  i Dyrektor SP w Osięcinach