Edukacja

Logotyp Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

BIBLIOTEKA – WSPÓŁPRACA – CYBERPRZESTRZEŃ

15 września 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja BIBLIOTEKA –  WSPÓŁPRACA –  CYBERPRZESTRZEŃ, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

 

Celem konferencji było :

 • promocja biblioteki akademickiej, pedagogicznej i szkolnej jako instytucji edukacyjnej;
 • zaprezentowanie możliwości wykorzystania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów przez biblioteki w rzeczywistości społecznościowych mediów i mobilnych technologii;
 • zaprezentowanie crowdsourcingu internetowego w działalności bibliotek;
 • społecznościowe pozyskiwanie funduszy;
 • zaprezentowanie przykładowej formy pracy biblioteki pedagogicznej realizowanej na rzecz edukacji (wychowanie do wartości) – realizacja programu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiamy o wartościach”;
 • integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i akademickich.

 

Problematyka konferencji dotyczyła stosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki, współpracy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy w tym zakresie, unowocześniania metod pracy biblioteki oraz  pozyskiwania funduszy.  Zaprezentowano biblioteki, jako centra wiedzy i edukacji, a także przedstawiono problemy związane z kreowaniem modelu biblioteki, jako organizacji uczącej się.

 

W programie konferencji uwzględniono podsumowanie konkursu: „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi” oraz wystąpienia zaproszonych gości:

 • Nowoczesna biblioteka akademicka – dr Aldona Chlewicka – Mączyńska – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Crowdsourcing internetowy w działalności bibliotek – dr hab. Małgorzata Kowalska – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Biblioteki w rzeczywistości społecznościowych mediów i mobilnych technologii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Bibliografii i Dokumentacji Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Moje bibliotekarskie i niebibliotekarskie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy – bibliotekarz, animator kultury, poeta, prozaik, perkusista.
 • Realizacja programu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach” – Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie w Bydgoszczy.

 

 W konferencji uczestniczyło blisko 100 bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy.  Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu: „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi”.

 

 

Ewa Bedełek

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

 

Fot. Ryszard Karczewski

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

http://www.pbw.bydgoszcz.pl                        e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

dr Grzegorz GmiterekPrezentacja programu konferencjiPrezentacja programu Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościachPrezentacja programu Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościachWykład dr Aldony Chlewickiej-MączyńskiejWykład dr hab. Małgorzaty KowalskiejWykład dr. Grzegorza GmiterkaWykład dr. Grzegorza Gmiterka