Edukacja

Logotyp Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

X Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa organizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Temat – „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym”

  

21 października 2017 r. zapraszamy chętnych nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w jubileuszowej X ogólnopolskiej konferencji.  

 

Doświadczenie dziesięciu lat, liczne grono osób biorących udział w konferencjach i informacja zwrotna przekazywana przez uczestników stały się mobilizacją do podejmowania kolejnych działań w tym zakresie. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, a także patronatowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty świętować będziemy dziesięciolecie naszych konferencyjnych poczynań. Mamy nadzieję, że dobór tematów, które umożliwiają poznanie różnych aspektów pracy z dziećmi, rozwiązywanie ich problemów w kontekście rodzinnym, szkolnym i środowiskowym sprawi, że kolejny raz w szerokim gronie będziemy kontynuować nasze działania dla dobra dzieci, z którymi na co dzień pracujemy.

 

Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie tematyki zachowań zagrażających zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży wynikających z różnych rodzajów autoagresji oraz roli szkoły w prewencji zachowań suicydalnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i zgłaszania swojego uczestnictwa.

 

Opracowanie: Anna Szopa

 

http://www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).