Edukacja

MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „GENERAŁ STANISŁAW MACZEK – NASZ PATRON”

Dnia 15 czerwca 2018 r. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym  nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy gościć będzie drużyny uczniowskie szkół noszących imię Generała Stanisława Maczka z Polski, Belgii, Holandii i Szkocji. Wezmą one udział w konkursie plastyczno-historycznym, którego głównym bohaterem będzie wspólny Patron – Stanisław Maczek.

 

Uczestnikom konkursu  przyświecać będą słowa Generała: „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski…”. Zagadnienia konkursowe obejmą szlak wojenny Generała podczas Drugiej Wojny Światowej – okresu kiedy narodziła się Jego legenda jako wspaniałego dowódcy 1. Dywizji Pancernej będącej częścią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Generał Maczek był człowiekiem o postawach moralnych, wyborach życiowych godnych kultywowania i upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży.
W zainteresowaniu uczniów będą również formy upamiętniania pamięci o Jego dokonaniach w Polsce i w Europie. Bydgoszcz uczciła bohatera nadaniem imienia placówce oświatowej – organizatorowi Konkursu oraz jednemu z węzłów komunikacyjnych nazwy – Rondo gen. Stanisława Maczka. Inicjatorem obu tych działań na rzecz pamięci o Generale jest Ryszard Bielecki – Dyrektor Ośrodka.     

 

Wśród zaproszonych gości – członków honorowych komisji konkursowej – znajdą się kombatanci, członkowie kół 1. Dywizji Pancernej z różnych stron Polski, Holandii i Belgii, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jednostek wojskowych kultywujących tradycję Dywizji, samorządów, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Ośrodka.

Uroczyste otwarcie Konkursu nastąpi o godz. 8.30, a poprzedzone zostanie złożeniem hołdu przed tablicą Patrona w Ośrodku.

Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek  In Memoriam” w Bydgoszczy – organizacja pożytku publicznego.

 

Patronat Honorowy: Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy – Rafał Bruski.

Patronat medialny: Polskie Radio PiK, TVP 3 Bydgoszcz, Gazeta Pomorska. 

 

 

opracowanie: Krystyna Bieniek

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy  jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

  biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

www.oswnr2.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)