Edukacja

Logo KPCN w Toruniu

Matura z matematyki

Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa mieli okazję uczestniczyć w konferencji z cyklu Matura z matematyki, która odbyła się 26 października 2015 roku. Konferencja została przygotowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Toruńskim Ośrodkiem Metodycznym i Doskonalenia Nauczycieli.

 

Podczas konferencji omówione zostały wyniki egzaminu maturalnego 2015 z matematyki w nowej formule, które zaprezentowała Ewa Ludwikowska, konsultantka KPCEN w Bydgoszczy. Kolejne wystąpienie dotyczyło Oceniania na matematyce w szkole ponadgimnazjalnej, które przygotowały Barbara Szefler i Agnieszka Przybyszewska – organizatorki konferencji. W konferencji wzięło udział 45 nauczycieli.

 

W ewaluacji uczestnicy konferencji szczególnie zwrócili uwagę na ciekawe omówienie zadań maturalnych. Z zainteresowaniem przyjęli wskazówki do rozwoju umiejętności metodycznych oraz wyrazili zainteresowanie rozwojem umiejętności oceniania uczniów na matematyce.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji. (TK).