Edukacja

logo TODMiDN

Edukacja matematyczna i nowe technologie

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli matematyki do sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja matematyczna i nowe technologie”.

 

Celem pracy sieci „Edukacja matematyczna i nowe technologie” jest rozwijanie umiejętności dydaktycznych nauczycieli matematyki, popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem, współpraca dająca możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz stworzenie bazy dydaktycznej, metodycznej oraz zasobów wspierających prowadzenie zajęć z edukacji matematycznej na platformie e-learningowej Moodle.

 

Program pracy sieci zakłada zarówno spotkania stacjonarne, jak i pracę zdalną na platformie e-learningowej Moodle.

 

Pierwszy rok pracy sieci „Edukacja matematyczna i nowe technologie” został zaplanowany na okres 7 miesięcy (od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r.).

 

Zapisy do sieci (od  13 do 30 listopada 2015 r.) prowadzi doradca metodyczny matematyki Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli p. Barbara Szefler – m.matematyka2@metodycy.torun.pl.

 

 Spotkanie inauguracyjne pracy sieci odbędzie się 10 grudnia 2015 roku o godz. 16.30-18.30 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).