Edukacja

Marszałek Kopyść na Drzwiach Otwartych w KPCEN we Włocławku
Marszałek Kopyść na Drzwiach Otwartych w KPCEN we Włocławku

Drzwi Otwarte w KPCEN we Włocławku

Od wielu lat w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbywają się Drzwi Otwarte, podczas których prezentowana jest oferta placówki, a odwiedzający mogą przekonać się, jak to miejsce zmienia się i unowocześnia.

 

Tegoroczne Drzwi Otwarte odbyły się 20 listopada. Kulminacyjnym wydarzeniem stało się uroczyste otwarcie zmodernizowanej części Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku, którego dokonali: Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa, Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa oraz Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku.

 

Niezwykle poruszający moment stanowiło wręczenie 30 000-ego zaświadczenia  o ukończonej formie doskonalenia Annie Wiśniowskiej nauczycielce Publicznego Gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Interesującym dla uczestników spotkania był wykład księdza profesora dr.  hab. Mariana Włosińskiego pt. Aktualność pedagogiczna przesłania Jana Pawła II i Janusza Korczaka, który stał się źródłem refleksji nad wartościami istotnymi dla rozwoju człowieka.

 

Dla uczestników Drzwi Otwartych przygotowano wiele atrakcji, m.in. stoiska wydawnictw: Rubikon, Harmonia, Helion i Moje Bambino, prezentujących bogatą ofertę wydawniczą. Przybyłych zachwyciły prace dzieci z całego świata zaprezentowane na wystawie  w czytelni biblioteki pedagogicznej zorganizowanej we współpracy z Galerią i Ośrodkiem Twórczości Plastycznej Dziecka pt. Zawsze Zielono, Zawsze niebiesko.

 

Swoją działalność przedstawiły  również instytucje współpracujące z naszą placówką: Nadleśnictwo Włocławek oraz Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  zaprezentował model astrobazy, a  także  informacje o realizowanych w naszym województwie projektach, takich jak „Region Nauk Ścisłych” oraz „Astrobaza Kopernik”.

 

W części popołudniowej skierowanej do nauczycieli zaplanowano spotkania panelowe, wśród nich warsztaty Edukacja przyrodnicza inaczej, Origami baja – rozwijanie kompetencji czytelniczych przez zabawę, Czy jesteś homo tabletis?

 

Spotkania podczas Drzwi Otwartych potwierdzają trafność hasła promocyjnego naszej placówki: Doskonalenia zawsze w KPCEN-ie.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Makieta Astrobazy KopernikMateriały promocyjne KPCEN we WłocławkuMateriały promocyjne Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i EdukacjiStoisko Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i EdukacjiStoisko Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i EdukacjiDyrektor KPCEN we Włocławku - Pani Grażyna TroszczyńskaMarszałek Kopyść na Drzwiach Otwartych w KPCEN we WłocławkuMarszałek Ostrowski na Drzwiach Otwartych w KPCEN we Włocławku