Edukacja

Łączy nas Patron

Łączy nas Patron

W dniach 26 – 27 marca 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczyodbędzie się Zjazd Szkół imienia Generała Stanisława Maczka pod hasłem „Łączy nas Patron”.

 

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele szkół z Polski noszących imię tego wybitnego polskiego dowódcy, kombatanci – żołnierze 1. Dywizji Pancernej i członkowie ich rodzin, członkowie kół 1DP z różnych stron Polski, Holandii i Belgii, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, jednostek wojskowych kultywujących tradycję 1DP,   samorządów, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Ośrodka.

 

Na rodzinie szkół im. generała Stanisława Maczka spoczywa obowiązek pielęgnowania tradycji 1. Dywizji Pancernej – pamięci o Generale i Jego dokonaniach, utrzymywanie więzi koleżeńskich z żołnierzami 1DP,  ich rodzinami w Polsce i za granicą,podtrzymywania tradycji patriotycznych, niepodległościowych poprzez upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o postawach moralnych i wyborach życiowych Generała i Jego żołnierzy w czasach trudnych, wojennych i w czasie pokoju.

 

Spotkaniu będą przyświecać słowa Generała: Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski.

 

Delegacje szkół noszących imię generała Stanisława Maczka wraz z zaproszonymi Gośćmi,
w tym z kombatantami – żołnierzami 1. Dywizji Pancernej, oddadzą hołd Patronowi, stając do apelu i składając kwiaty przed tablicą Patrona w asyście wojskowych werbli.

Podczas uroczystej akademii przewiduje się, w części oficjalnej, wystąpienia gości, szczególnie kombatantów 1DP,  związane tematycznie z osobą Patrona Ośrodka i szkół  z Polski.  W części historycznej wychowankowie Ośrodka zaprezentują widowisko tematycznie nawiązujące do postawy i wartości wyznawanych w życiu przez generała Stanisława Maczka i Jego żołnierzy. W części artystycznej dzieci i młodzież przedstawią swój dorobek aktorsko-taneczny.

 

 Goście zwiedzą Izbę Pamięci Patrona z jej zbiorami – pamiątkami po żołnierzach 1DP i jej szlaku bojowym, Izbę Tradycji Ośrodka i Wyspę Młyńską w centrum Bydgoszczy.

 

Honorowy Patronat nad uroczystością przyjęli:

Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

(TK)