Edukacja

Śladami Toruńskich Kobiet

Śladami Toruńskich Kobiet

To projekt edukacyjny z propozycją dla klas I, II i III 5 Gimnazjów miasta Torunia jako obowiązkowa forma realizacji Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego w roku szkolnym 2014/2015. Głównym celem projektu jest rozwój zainteresowań uczniów poprzez zapoznanie ich z postaciami kobiet, które odegrały ważną rolę w historii lub życiu Torunia. To także propozycja odnalezienia w najbliższym środowisku uczniów kobiety, która zasługuje na zainteresowanie (np. kobiety z pasją, która pomaga innym) Uczniowie również przygotowują i realizują formę debaty. W ramach projektu wykonują także prezentacje multimedialne na temat życia i działalności wybranych kobiet, plakat lub album zdjęć wykonanych w miejscach związanych z wybraną postacią.

 

Organizatorami projektu „Śladami toruńskimi kobiet” są: Toruński Sejmik Kobiet, CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko – pomorskiego w Toruniu oraz Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, a patronat medialny objęły „Nowości” oraz TV Toruń.

 

Podsumowanie realizacji projektu „śladami toruńskich kobiet” odbędzie się 23 marca 2015 r. w CKU TODM i DN w Toruniu. W projekcie bierze udział 25 uczniów pod opieką 10 nauczycieli. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Departament Kultury i Edukacji w ramach Strategii Edukacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Departament Kultury i Edukacji