Edukacja

Logoty - KPCEN w Toruniu

Kurs „Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na 25-godzinny kurs „Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”. Oferta jest skierowana do nauczycieli różnych specjalności i pedagogów szkolnych.

 

W programie: przyczyny niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej, artykulacji, lateralizacji); zasady i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; niepełnosprawny w szkole – kształcenie specjalne; praca z dzieckiem z autyzmem; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – zadania nauczycieli oraz współpraca z rodzicami dziecka o SPE.

 

Harmonogram kursu:

04.12.2018, godz. 15.30–19.30;

05.12.2018, godz. 15.30–19.30;

06.12.2018, godz. 15.30–19.30;

08.12.2018, godz. 9.00–13.00 i od 13.30–17.30 (13.00–13.30 przerwa).

Kurs odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

Zapisy do 26 listopada 2018 r.: http://www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/3527

Koszt edycji – 250 zł.

Szczegółowych informacji udziela kierownik: Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!