Edukacja

uczestnicy warsztatów

Konferencja w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Moduł II

Kwestia Celów Zrównoważonego Rozwoju i mijające 25 lat od podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę były okazją do zgromadzenia się szkolnych liderów edukacji globalnej oraz zainteresowanych nauczycieli na konferencji, która miała miejsce w Toruniu 26 października 2018 r. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” Moduł II.

 

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK omówił i podkreślił wartość Konwencji Praw Człowieka w 25-lecie podpisania jej przez Polskę. Następnie Ewa Nowak-Wąsicka, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPiD w Toruniu, wygłosiła prelekcję wspartą interesującą prezentacją na temat Szczepienia ochronne jako najlepsza forma zapobiegania chorobom zakaźnym. Również i to zagadnienie wpisało się w Cele Zrównoważonego Rozwoju. Temat zdrowia (Cel 3: „Dobre zdrowie i jakość życia”) poruszyła również Dorota Andrzejewska, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przedstawiając ogólnopolski program „Promocja zdrowia w szkole i przedszkolu”, którego jest koordynatorką. Kolejnym punktem programu było dzielenie się dobrymi praktykami. Przedstawicielka SP nr 35 w Toruniu zapoznała zebranych z działaniami przeprowadzonymi z uczniami w ramach Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

 

Konferencję uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, którzy przedstawili improwizację artystyczną na temat wiersza Wisławy Szymborskiej Tutaj. Improwizacja odnosiła się do Celu Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie i ich opiekunka, nauczycielka Joanna Skowrońska, otrzymali dużo braw i gratulacji od uczestników konferencji.

 

Spotkanie przygotowały Danuta Potręć i Regina Strzemeska, wojewódzkie koordynatorki wspomnianego projektu i konsultantki KPCEN w Toruniu. Szkolni liderzy EG i zainteresowani nauczyciele uczestniczący w spotkaniu wysoko ocenili stronę merytoryczną i organizacyjną konferencji.

 

Szkolenie: Nowoczesne metody pracy i szkolni liderzy edukacji globalnej

 

Szkolni liderzy edukacji globalnej spotkali się 27 października 2018 r. na I części szkolenia „Nowoczesne metody pracy w realizacji zadań z obszaru edukacji globalnej w szkole”, które odbyło się w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy szkolni na rzecz rozwoju” Moduł II. Warsztaty przygotowały i prowadziły regionalne koordynatorki projektu: Danuta Potręć i Regina Strzemeska, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 

Liderzy poznali kolejne etapy pracy metodą Design Thinking, którą mogą wykorzystać do planowania działań w szkole. Natomiast karty Learning Battle Cards stały się pomocą w procesie planowania wydarzeń podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (19–25 listopada 2018 r.), którego hasło w tym roku brzmi „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!” W planach jest II część szkolenia, która odbędzie się pod koniec listopada.

 

Tekst i zdjęcia Danuta Potręć i Regina Strzemeska, regionalne koordynatorki projektu, konsultantki KPCEN w Toruniu

 

Relacja i więcej zdjęć: https://www.edupolis.pl/edukacja-globalna-konferencja-i-szkolenie-w-kpcen-torun/

 

Danuta Potręć, KPCEN w ToruniuDorota Andrzejewska, KPCEN w Toruniudr hab. M. Balcerzak, prof. UMK i R. Strzemeska, KPCEN w Toruniu Ewa Nowak-Wąsicka Przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 35R. Strzemeskauczestnicy uczestnicy warsztatów uczestnicywystęp dzieci zagadnienia zagadnienia szkoleniowezagadnienia z warsztatów