Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

„Bezpieczna Szkoła – profilaktyka zagrożeń”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza 5 grudnia o godz. 14.00 dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół i placówek oświatowych do siedziby centrum na konferencję „Bezpieczna Szkoła – profilaktyka zagrożeń”.

 

W programie wykłady dla nauczycieli ściśle związane z edukacyjnymi, wychowawczymi i profilaktycznymi działaniami mającymi służyć harmonijnemu rozwojowi uczniów i kształtowaniu postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisów można dokonać na stronie:

http://www.oferta.cen.info.pl/zapisz,bezpieczna_szkola,1128.html

Program konferencji:

13.30-14.00

Rejestracja uczestników.

14.00-14.10

Rozpoczęcie konferencji – Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

14.10-14.55

Fonoholizm. Skala zjawiska i psychospołeczne determinanty problemowego używania smartfonów – dr Maciej Dębski, wykładowca akademicki, założyciel i lider Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG.

14.55-15.15

Interwencja szkolna – uprawnienia i obowiązki nauczycieli – Agnieszka Sobieralska, była oficer Policji, autorka książki „Zasady bezpieczeństwa – posłuchaj policjanta rad…”.

15.15-15.35

Co wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o uzależnieniach dzieci i młodzieży? – Magda Pawlak, specjalistka terapii uzależnień Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

15.35-16.00

„NIE MIJAMY się” – rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych – wykład z użyciem gry „MIJAMY się” – Elżbieta Goślicka – trener komunikacji.

16.00

Zakończenie konferencji.

 

Logotyp konferencji „Bezpieczna Szkoła”