Edukacja

Kujawsko-Pomorskie kopalnią talentów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, jako placówka wyróżniona zaszczytnym tytułem Miejsca Odkrywania Talentów  zorganizowała piątą już konferencję regionalną nt. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Miejscem Odkrywania Talentów”, nad którą honorowym patronatem objął Piort Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Celem spotkania było inspirowanie  do podejmowania ciekawych inicjatyw ukierunkowanych na rozwijanie uzdolnień uczniów.

Jednym z punktów konferencji było zaprezentowanie uczestnikom „Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym” . Dyrektor Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Maria Mach omówiła jego założenia oraz możliwości, jakie stwarzane są uczniom zdolnym, m.in. udział w obozach naukowych, warsztatach badawczych,  spotkaniach i konsultacjach z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej nauki i kultury. Natomiast Magdalena Brewczyńska – nauczyciel bibliotekarz z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprezentowała  nową formę rozwijania kreatywności uczniów – lapbook, w której aktywnie uczestniczyli słuchacze.

 Podczas spotkania nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu: „Odkryj talent w swoim uczniu”. Konferencję wzbogaciły występy uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach.

Zaprezentowały się dzieci przedszkolne, które śpiewały i recytowały. Uczniowie SP nr 2 we Włocławku podzielili się talentem muzycznym, natomiast uczniowie włocławskiego „Elektryka” zachwycili pokazem skonstruowanych przez siebie robotów. O zmysły wzroku, smaku i węchu uczestników konferencji zadbali uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, którzy przygotowali słodko-słony poczęstunek, a także udowodnili, że  gastronomię można łączyć z chemią, prezentując kuchnię molekularną. Pochwalili się także umiejętnością sztuki carvingu. Ukoronowaniem występów uczniów była kolorowa i roześmiana grupa akrobatyczna z Gimnazjum w Radzikach.

Na konferencji gościliśmy delegacje uczniów z placówek:

  • Publiczne Przedszkole nr 6  we Włocławku – uzdolnienia wokalne;
  • Publiczne Przedszkole nr 36 we Włocławku – uzdolnienia recytatorskie;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku – uzdolnienia muzyczne;
  • Gimnazjum w Radzikach Dużych – uzdolnienia akrobatyczne;
  • Zespół Szkół Chemicznych – uzdolnienia kulinarne i chemiczne;
  • Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – uzdolnienia mechatroniczne.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Krystyna Sobczak – Dyrektor Delegatury we Włocławku, Agnieszka Białopiotrowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego oraz  Magdalena Lenartowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

 

Agata Rakoca-Grzybowska

nauczyciel konsultant

KPCEN we Włocławku

 

www.cen.org.pl.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Carving w wykonaniu uczenicy ZS Chemicznych we Włocławku Grażyna Troszyńska dyrektor KPCEN i Tamara KozikowskaGrażyna Troszyńska z delegacją zdolnych uczniów z Zespołu Szkłół Elektrycznych we Włocławku Laureat konkursu TALENCIKLaureatka konkursu TALENCIKMagdalena Brewczyńska nauczyciel bibiotekarz KPCEN Maria Mach dyrektor Krajowego Funduszu na Rzecz DzieciMaria Mazurkiewicz i Grażyna Troszyńska podczas prezentacji uzdolnieńPani wicekurator Maria MazurkiewiczPrezentacja uzdolnieńPrezentacja uzdolnieńPrezentacja uzdolnieńPrezentacja uzdolnieńPrezentacja uzdolnieńPrezentacja uzdolnieńPrezentacja uzdolnieńReprezentacja ZS Elektrycznych we Włocławku Uczeń Zespolu Szkół Elektrycznych Uczestnicy konferencjiUczestnicy spotkania KPCEN miejscem odkrywania talentów