Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Doskonalenie kompetencji

24 maja 2016 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowały konferencję Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczyciela wychowania fizycznego.

 

Spotkanie było adresowane do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

 

Podczas konferencji organizatorzy zaproponowali interesujące wystąpienia:

Omówienie Nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu z dnia 10 czerwca 2015 r.
prof. Radosław Muszkieta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Ocenianie i relacje nauczyciel – uczeń na lekcjach wychowania fizycznego
dr Krzysztof Kultys Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy;

Planowanie zajęć wychowania  fizycznego a realizacja  podstawy programowej
dr Mirosława Śmiglewska Collegium Medicum w Bydgoszczy,
mgr Norbert Łysiak nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

 

W części  warsztatowej uczestnicy brali udział w dobrej lekcji ukazującej w praktyce stymulowanie rozwoju dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn z elementami kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona oraz pedagogiki zabawy. Warsztaty poprowadziła dr Jolanta Piętowska z Zespołu Szkół 10 w Bydgoszczy.

 

Aktywna forma spotkania wpłynęła na duże zaangażowanie uczestników. Mamy nadzieję, iż zdobyte umiejętności przyczynią się do ewaluacji warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

 

Zadowolenie uczestników oraz ich liczba wskazują, iż tego typu wydarzenia, jak wyżej wspomniana konferencja, powinny odbywać się w naszym mieście cyklicznie.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

nauczyciel konsultant, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

tel. 52 349-31-50, w.37

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).