Edukacja

Dziedzictwo Chrztu Polski Wojewódzki Konkurs z Informatyki

Tegoroczna edycja Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki – Mistrz Grafiki Komputerowej zainspirowana została stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ustanowił 2016 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski. Ta ważna, 1050 rocznica Chrztu Polski, stała się inspiracją i zaproszeniem do wykonywania prac graficznych będących ilustracją historii, tradycji, wydarzeń i miejsc, które mogą zaszczepić w uczniach miłość do swojego kraju. Stała się również okazją do poznania postaci historycznych, bohaterów, z których możemy być dumni.

 

 

Konkurs dedykowany był dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 7 do 24 lat.

Cele konkursu zdefiniowano następująco:

  • przypomnienie wydarzeń historycznych związanych z Chrztem Polski,
  • przypomnienie dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny.

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu odbył się finał XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki – Mistrz Grafiki Komputerowej, na który nadesłano 56 prac z następujących miejscowości naszego regionu: Bydgoszcz, Tuchola, Koronowo, Rypin, Ciechocinek, Karnowo, Włocławek, Chełmno, Świecie i Toruń.

Komisja oceniająca wyłoniła najpiękniejsze prace przyznając zaszczytne tytuły Mistrza Grafiki Komputerowej dla autorów z każdego etapu edukacyjnego:

  • Mistrzem Grafiki Komputerowej w Szkole Podstawowej został uczeń Skarbosz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Chełmna.
  • Mistrzem Grafiki Komputerowej w Gimnazjum została uczennica Monika ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.
  • Mistrzem Grafiki Komputerowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej została uczennica Sandra z Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu.
  • Mistrzem Grafiki Komputerowej w Szkole Przysposabiającej do Pracy została uczennica Paulina z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku.
  • Mistrzem Grafiki Komputerowej w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych została uczennica Anita ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

Ponadto Komisja przyznała 20 wyróżnień.

           

Wojewódzki Konkurs z Informatyki – Mistrz Grafiki Komputerowej jest konkursem cyklicznym, odbywającym się w SOSW w Toruniu od 2004 r. Konkurs pozwala wykazać się uczniom szkół specjalnych talentem i ekspresją malarską z wykorzystaniem graficznego programu komputerowego Paint. Organizatorką konkursu jest Pani Alicja Wolter, nauczycielka informatyki, która wie, że w edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ważne jest pobudzanie aktywności, stymulowanie do wysiłku, stwarzanie sytuacji umożliwiających odniesienie sukcesu. Dlatego też tematyka kolejnych edycji konkursu każdorazowo zintegrowana jest ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym, z ważnymi wydarzeniami aktualnie dziejącymi się w szkole, w regionie, w kraju. Alicja Wolter w 2010 r. została Laureatką Nagrody Marszałka w kategorii: edukacja. Pasjonatka w swojej pracy, animatorka konkursów informatycznych, twórczyni strony internetowej szkoły, szkolnego informatora, przygotowuje uczniów do olimpiad.

 

www.sosw.torun.pl

Opracowała Alicja Wolter

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Anita_Mistrz ZETMonika_Mistrz GimPaulina_Mistrz SPdPSandra_Mistrz ZSZSkarbosz_Mistrz SP