Edukacja

Herb Województwa

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje,

 

że Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „i przyjął uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/921/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu.

 

Wniosek należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 z dopiskiem na kopercie „KUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI”.

 

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku.

 

Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

 

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja, a także na stronie BIP.

 

Jednocześnie informujemy, że  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XIX/350/16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

 

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)