Edukacja

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Czy wiecie, co czyha w Internecie?

17 czerwca gościliśmy w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. Młodzież, pod opieką nauczycielki p. Anny Smal-Węgierskiej, uczestniczyła w zajęciach Czy wiecie, co czyha w Internecie? – podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

 

Na początku zajęć uczniowie zostali zapytani o osobiste doświadczenia związane z korzystaniem z Internetu – wykazali dużą świadomość potencjalnych zagrożeń i zasad, których przestrzeganie pomaga w zachowaniu prywatności np. w serwisach społecznościowych czy w bezpiecznym korzystaniu z usług bankowych.

Przeprowadzono także kilka zabaw integracyjnych, mających na celu bliższe poznanie się grupy i stworzenie przyjaznej atmosfery (uczniowie zostali poproszeni o podanie liczby godzin, które spędzają w sieci, adresów stron WWW, z których regularnie korzystają, dyscyplin sportowych, którymi interesują się w „realnym” życiu, ponadto stworzyli na potrzeby zajęć indywidualne nicki i próbowali je nawzajem odgadnąć). Uczniowie zostali także zachęceni do wymienienia najważniejszych, ich zdaniem, zalet i wad Internetu, które następnie zostały wspólnie z prowadzącymi omówione. Uzupełniającym materiałem w tym kontekście były ćwiczenia interaktywne na platformie edukacyjnej LearningApps.org.

 

W następnej części zajęć uczniowie obejrzeli przygotowaną dla nich prezentację, w trakcie której zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych, takie jak: ochrona haseł do kont pocztowych, serwisów i gier społecznościowych, omówiono konsekwencje techniczne udostępniania haseł (przejęcie konta) i psychologiczne (utrata przyjaciół na skutek zamieszczania w naszym imieniu obraźliwych komentarzy). Dodatkowo młodzież sprawdzała swoją wiedzę na temat zasad tworzenia silnego hasła. Uczestnicy wykonali także ćwiczenie polegające na sprawdzeniu, jakie informacje o nich zamieszczone są w sieci.

 

W kolejnej części zajęć uczniowie dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc i jakie działania zalicza się do tego rodzaju przestępstwa, poznali wybrane statystyki dotyczące sprawców przemocy oraz sposoby postępowania ofiar cyberprzemocy, które chcą temu zjawisku przeciwdziałać (np. zabezpieczając dowody w postaci zrzutów ekranu, otrzymanych smsów, powiadamiając rodziców, wychowawców lub kontaktując się z pracownikami bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży). Uczestnicy poznali także zjawiska phishingu i cyberstalkingu, jak również zagrożenia internetowe w postaci szkodliwych treści dotyczących deformacji ciała, pornografii, samobójstw, okrucieństwa wobec zwierząt. Omówiono sposoby unikania wymienionych zagrożeń w sieci. Na koniec zajęć zaprezentowano fragmenty filmu dotykającego cyberprzemocy wśród młodzieży.

 

Warto podkreślić, że uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania i zadawali własne. Wykazali zrozumienie dla wagi przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci i korzystaniu dzięki temu w pełni z pozytywnych stron Internetu.

 

Zajęcia poświęcone umiejętnemu korzystaniu z sieci wpisały się w jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016, którym jest „wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (…) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (…).

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac. Marzena Jarocka, Izabella Milewska-Warta

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Fot. Marzena Jarocka

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Zajęcia z młodzieżą z SOSW w ToruniuZajęcia z młodzieżą z SOSW w ToruniuZajęcia z młodzieżą z SOSW w ToruniuZajęcia z młodzieżą SOSW w Toruniu prowadzone przez Izabellę Milewską-Wartę oraz Marzenę JarockąZajęcia z młodzieżą SOSW w Toruniu prowadzone przez Izabellę Milewską-Wartę oraz Marzenę JarockąZajęcia z młodzieżą z SOSW w Toruniu