Edukacja

Konkurs dla szkół zawodowych „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Konkurs dla szkół zawodowych „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Zapraszamy Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi Pracownikami oraz Technika dla młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiej rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu, tych szkół , które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 listopada do 7 grudnia br. do godzin 15:00. Więcej informacji uzyskają Państwo w regulaminie konkursu oraz na stronie: www.wup.torun.pl

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Logotypy sponsorów