Edukacja

Logo - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Ojczyzna Polszczyzna

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny  Polszczyzny dla uczniów szkół podstawowych.

 

Etap rejonowy odbędzie się 18 listopada 2015 r. w godzinach 13.00-14.30. w KPCEN we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A .

 

Najpierw uczniowie przystąpią do części pisemnej konkursu: rozwiązywać będą zarówno zadania testowe zamknięte i otwarte, jak również tworzyć własny tekst – wypracowanie na zadany temat. Sprawdzenia prac dokona Rejonowa Komisja Konkursowa, która podejmie decyzję o liczbie uczniów zakwalifikowanych do części ustnej.

 

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do części ustnej nastąpi – zgodnie z harmonogramem konkursu – w dniu 20 listopada br. Część ustna odbędzie się 25 listopada br. o godzinie 11.00  w KPCEN we Włocławku.

 

Wszelkich informacji udziela koordynator rejonowy konkursu:

Aneta Gabryelczyk – tel. 54 231 33 42, wew.11, adres mailowy: a.gabryelczyk@cen.info.pl

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji.  (TK)