Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja Wojewódzka Przyszłość Kwalifikacji w Sektorze Nowoczesne Usługi Biznesowe

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jako partner przedsięwzięcia zaprasza na  konferencję Przyszłość Kwalifikacji w Sektorze NUB. Wydarzenie odbędzie się 25 października 2022 roku  Sali im. Bydgoskiego Marca 1981 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Organizatorem konferencji jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB oraz odpowiedź na pytania, jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat i jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej.

 

Postaramy się  znaleźć odpowiedź na pytania, w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

 

AGENDA SPOTKANIA I ZAPISY

 

Opracowała: Roma Gorczyca