Edukacja

Kinga Dziewiątkowska - Kozłowska wykład o pracy z uczniami po traumie fot. Paweł Wysiński

XIII Ogólopolska Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego

Po okresie pandemii nauczyciele Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej zorganizowali XIII ogólopolską konferencję szkoleniową dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego z całej Polski oraz pedagogów ze szkół różnych typów z terenu miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko – pomorskiego. Wzięło w niej udział 150 osób. Współorganizatorami byli – Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Temat tegorocznej konferencji to: „Edukacja – Dialog – Relacje“. Celem jej było podjęcie tematyki ważnej dla każdego z nas po okresie izolacji oraz nauczania zdalnego, kiedy to mnóstwo młodych ludzi stało się jeszcze bardziej samotnych, zamkniętych, wycofanych, gdzie zaburzone zostały procesy komunikacji oraz wzajemne relacje.

 

Konferencję otworzył prof. Benedykt Odya Prorektor UKW, słowo wstępu skierowała do uczestników konferencji także prof. Helena Ostrowicka – Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty reprezentowała wizytator Joanna Paliwoda.

 

Prelegenci w swoich wystąpieniach skupili się na budowaniu prawidłowych relacji, wskazywaniu różnych metod służących rozwijaniu komunikacji w procesie edukacyjnym. Konferencję rozpoczęła wykładem inaugurującym dr Elżbieta Okońska – Prodziekan Wydziału Pedagogicznego na temat „Co z dialogiem w szkole? – edukacyjne wychodzenie z kryjówek.“
Dr Marika Przybylska podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym „Poznawania ucznia – jako wyzwanie dla nauczyciela. Co zrobić, gdy nie wiemy co robić.” Kolejnym prelegentem była Kinga Dziewiątkowska – Kozłowska, która poruszyła bardzo ważny problem: „Traumy i jej oblicza u dzieci i młodzieży – wsparcie w środowisku edukacyjnym.” Robert Rejniak w sposób niezwykle profesjonalny podzielił się wiedzą na temat „Dialogu Motywującego – skuteczne wsparcie procesu zmiany ucznia w sytuacji kryzysowej lub problemowej.” Ostatnim prelegentem była Anna Urbańska, która wskazała na to „Jak, dzięki wiedzy o najnowszych badaniach nad mózgiem, zrozumieć siebie, ucznia i świat zewnętrzny?”

 

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej UKW. Patronat honorowy objęli Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy, prof. Benedynk Odya – Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia UKW,  dr Marek Michalak – Dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka.

 

Konferencja była okazją do zastanowienia się nad ważną rolą nauczyciela w tym trudnym, samotnym świecie naszych uczniów, nauczyciela niejednokrotnie będącego jedyną osobą, która powie uczniowi dobre słowo, uśmiechnie się, doceni, pokieruje, wysłucha oraz jest często kreatorem relacyjnych działań w przestrzeni edukacyjnej. Dlatego tak ważne jest nabywanie  przez nauczycieli nowych kompetencji służących budowaniu relacji i formułowaniu prawidłowych, budujących komunikatów.

 

Anna Urbańska wykład o wpływie struktury mózgu na funkcjonowanie i budowanie relacji fot. Magdalena Konek dr Elżbieta Okońska wykład o dialogu w edukacji fot. Magdalena Konek dr Marika Przybylska wykład o komunikacji i budowaniu relacji z dziećmi ze specyficznymi potrzebami fot. Magdalena Konek Kinga Dziewiątkowska - Kozłowska wykład o pracy z uczniami po traumie fot. Paweł Wysiński muzyczna niespodzianka - piosenki z Krainy Łagodności fot. Magdalena Koneknauczyciele Zespołu Szkół nr 33 prowadzące konferencję fot. Magdalena Konekpoczęstunek podczas przerwy konferencyjnej fot. Magdalena Konek Powitanie uczestników konferencji przez Izabelę Maciejewską dyrektora Zespołu Szkół nr 33 fot. Magdalena Konek prezentacja pracy szkoły szpitalnej fot. Paweł Wysińskiprof. Benedykt Odya otwarcie konferencji fot. Magdalena Konek prof. Helena Ostrowicka słowo wstępne do uczestników fot. Magdalena Konek Robert Rejniak wykład o dialogu motywującym fot. Magdalena Konek rozmowy podczas przerwy konferencyjnej fot. Magdalena Konek uczestnicy konferencji fot. Magdalena Konekuczestnicy konferencji fot. Magdalena Konek uczestnicy konferencji podczas spotkań kuluarowych fot. Paweł Wysiński zespół organizujący konferencję fot. Paweł Wysiński