Edukacja

Grafika - wykład online Podróże Marii Konopnickiej

Wykład online – Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

12 października (środa) o godzinie 17:00 w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbędzie się wykład online Podróże Marii Konopnickiej, który wygłosi dr hab. Lena Magnone z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Oldenburgu.

 

Maria Konopnicka to jedna z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. Autorka m.in. Roty i baśni O krasnoludkach i o sierotce Marysi jest jedną z Patronek 2022 Roku.

Hasło „podróże Konopnickiej” odsyła do okresu od 1890 do 1903 roku, kiedy po opuszczeniu Warszawy poetka podróżuje po południowo-zachodniej Europie. Chociaż przebywała w tym czasie w około 70 miejscowościach, to następujące po sobie miejsca pobytu były tylko etapami, przystankami – życie Konopnickiej, pozbawionej stałego miejsca zamieszkania, toczyło się bowiem w ciągu tych lat przede wszystkim w drodze. Oficjalna biografia w zasadzie obywa się bez podróży: od narodzin w Suwałkach, przez małżeństwo, debiut poetycki w 1876, wyjazd do Warszawy, niesłychaną karierę „wieszczki pozytywizmu” od pierwszego tomu poezji w 1881 aż po namaszczenie na poetkę narodową w jubileuszowym roku 1902, zamieszkanie w dworku w Żarnowcu i ostatnie, patriotyczne utwory, z Rotą na czele. W takiej wersji historii Marii Konopnickiej podróże, nawet jeśli wspominane, niewiele znaczą, mogłoby ich nie być, a postać Konopnickiej pozostałaby taka sama, niezmieniona. Jednak przyjęte jako punkt wyjścia pozwalają opowiedzieć historię Konopnickiej w inny sposób, nie tylko zobaczyć ją jako kobietę, poza kostiumem narodowej wieszczki, ale też dotrzeć do sedna jej twórczości, zrozumieć, kim byłaby, także jako pisarka, gdyby nie musiała dostosowywać się do wymogów przyjętej na siebie roli.

Lena Magnone, dr hab., pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Oldenburgu. W latach 2007-2020 adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Fundacji Fulbrighta (2019–2020), Fundacji Humboldta (2020–2022), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015–2018) oraz Fundacji Tygodnika Polityka (2007–2008). Autorka m.in. dwóch monografii: Maria Konopnicka. Lustra i symptomy (słowo/obraz terytoria 2011) oraz Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową (Universitas 2016). Edytorka listów Marii Konopnickiej do dzieci (Listy do synów i córek, IBL PAN 2010).

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl

 

Oprac. Marcin Żynda

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.