Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja Szkoła-Uczelnia-Pracodawca – współpraca w cyfrowej rzeczywistości

Wprowadzenie  nauczycieli w świat biznesu i działalności gospodarczej funkcjonującej w dobie cyfryzacji, automatyzacji, szybkiego przyrostu wiedzy, to istotny aspekt szkoleń ważny nie tylko  dla pedagogów szkół branżowych. Konferencja Szkoła-Uczelnia-Pracodawca – współpraca w cyfrowej rzeczywistości,  zorganizowana  17 maja 2023 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w partnerstwie z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym Dolina Narzędziowa, była kolejnym wydarzeniem dotyczącym współpracy edukacji  i biznesu, budującym konwergentną platformę do poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Konferencję otworzyła Małgorzata Oborska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

 

Wśród prelegentów byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pracownicy naukowi uczelni wyższych, reprezentanci pracodawców oraz instytucji zrzeszających pracodawców.

 

Tematyka konferencji uwzględniała kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, które dotyczą doskonalenia systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

 

Spotkanie  było szansą na nawiązanie kontaktów szkół z pracodawcami w sferze praktyk uczniowskich, stażu uczniowskiego, szkoleń branżowych nauczycieli, a praktyczne informacje, przekazane  przez przedstawicieli firm  pozwoliły  ugruntować pedagogom  wiedzę z zakresu  kierunków  i sposobu działań rekruterów, wymagań firm w kontekście pracy projektowej w oparciu o technologię cyfrową warunkującą rynek pracy XXI wieku.

 

Oprac. Roma Gorczyca