Edukacja

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Moja Psorka – wojewódzki konkurs internetowy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty organizuje wojewódzki internetowy konkurs pod tytułem „Moja Psorka”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadaniem konkursowym jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 30 pytań zamieszczonych w formularzu internetowym.

 

Pytania zostaną udostępnione na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00.

 

Pula nagród wynosi 5.000 zł.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych znajdują się na stronie PBW w Bydgoszczy

 

PBW w Bydgoszczy