Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja matematyczna

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w dniu 26 września 2017 r. zorganizowało  konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych  miasta Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego, świeckiego, żnińskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego i tucholskiego Inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Konferencję zorganizowała i prowadziła nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska. Nauczycielom przedstawione zostały zmiany organizacyjno-programowe w szkołach od września 2017 r.. W konferencji wzięła udział wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy Barbara Daroń, która omówiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Szczególną uwagę zwróciła na stosowanie projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela matematyki jako  metody aktywizującej uczniów i doskonalącej pracę zespołową uczniów.

 

Jak co roku, nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska dokonała i przedstawiła nauczycielom wnikliwą analizę i interpretację wyników egzaminu maturalnego z matematyki  na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Na przykładach z prac omówiła szczegółowo błędy najczęściej popełniane przez zdających. Uczestnikom konferencji przedstawiła wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające z analizy wyników egzaminu maturalnego  z matematyki. Wskazała również propozycje rozwiązań dydaktycznych.

 

Ewa Ludwikowska przedstawiła nauczycielom propozycje form doskonalenia zawodowego oraz podała terminy kolejnej edycji próbnego egzaminu maturalnego z matematyki, którego jest pomysłodawcą.

Ilona Zduńczuk

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).