Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW MIASTA BYDGOSZCZY, POWIATÓW BYDGOSKIEGO I NAKIELSKIEGO

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 10 października 2017 r. zorganizowało  konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów miasta Bydgoszczy, powiatów bydgoskiego  i nakielskiego  Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki, która odbyła się w Bydgoszczy. Konferencję zorganizowała i prowadziła nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska. Nauczycielom przedstawione zostały zmiany organizacyjno-programowe w szkołach od września 2017 r., wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej wynikające z analizy podstawy programowej oraz informacje o egzaminie ósmoklasisty.

W konferencji wzięła udział Barbara Daroń wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy  która omówiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Szczególną uwagę zwróciła na stosowanie projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela matematyki jako  metody aktywizującej uczniów i doskonalącej pracę zespołową uczniów. W konferencji metodycznej uczestniczyła również Lucyna Poźniakowska-Misiak- kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, która przedstawiła nauczycielom projekt edukacyjny Klub Enigma – Escape Room – bardzo interesującą propozycję realizacji podstawy programowej z matematyki, w zakresie rozwiązywania zagadek, łamigłówek logicznych i matematycznych.

 

Nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy Ewa Ludwikowska dokonała wnikliwej analizy podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej i przedstawiła nauczycielom wskazówki metodyczne do realizacji podstawy programowej. Sformułowała także wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające z analizy podstawy programowej  z matematyki, kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wskazała również propozycje rozwiązań dydaktycznych. Zaprezentowała ponadto pomoce dydaktyczne adekwatne do realizacji zagadnień  programowych, aktywizujące uczniów, którzy uczą się wówczas przez doświadczanie, eksperymentowanie i odkrywanie.

 

Ewa Ludwikowska przekazała informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz omówiła zawartość Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

Nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska przedstawiła nauczycielom propozycje form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, wspomagających nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej i podnoszących jakość kształcenia matematycznego.

Opracowanie:

Ewa Ludwikowska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.          

www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu