Edukacja

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.

Konferencja Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników

4 grudnia 2017 roku w auli Biblioteki  Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  odbyła się konferencja  Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników, której organizatorem był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem wspólnie z Departamentem  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Adresatem konferencji byli nauczyciele konsultanci wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, dyrektorzy szkół i placówek oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

Gości i uczestników konferencji powitały prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak i  Domicela Kopaczewska Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Następnie owocnych obrad życzył Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.

 

W części pierwszej konferencji  prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak wprowadziła w problematykę oraz moderowała panel, w którym nauczyciele akademiccy  przedstawili następujące zagadnienia:
dr Ewa Lemańska-Lewandowska: Czy polska szkoła jest gotowa, by być przestrzenią  dla kooperatywnego doskonalenia edukacyjnego?
dr Małgorzata Wiśniewska: Sieć współpracy w kulturze organizacyjnej szkoły – kulturowe determinanty funkcjonowania sieci na poziomie indywidualnym, zespołu, grupy i organizacji.
dr Joanna Szymczak: Sieć współpracy jako „przestrzeń kulturowa” dla refleksyjności i refleksji nauczycieli.

 

W drugiej części prof. Olivier Francomme (UPJV-ESPE Beauvais, ICEM – L’Institut Coopératif de l’École Moderne – Pédagogie Freinet, Francja) i mgr Justyna Gorce-Bałut (UKW w Bydgoszczy) przedstawili dobre praktyki  L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne: un réseau coopératif de praticiens -chercheurs.  ICEM – sieć współpracy między nauczycielami – badaczami. Przybliżyli funkcjonowanie sieci współpracy francuskich nauczycieli, którzy w swojej szkole pracują zgodnie z założeniami pedagogiki Celestyna Freineta. Ukazali również postawy rodziców dzieci uczęszczających do jednej z takich szkół, rodziców, którzy odważnie zadają nauczycielce pytania na temat efektywności stosowanych metod, konstruktywnie z nią dyskutują.

 

Następnie prof. UKW dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (nauczyciel konsultant WODN w Zgierzu) omówiła zagadnienie Sieci współpracy i samokształcenia z perspektywy nauczyciela akademickiego i nauczyciela konsultanta ośrodka doskonalenia nauczycieli. Nauczycielki  konsultantki: dr Violetta Panfil-Smolińska (KPCEN w Bydgoszczy), mgr Danuta Potręć (KPCEN w Toruniu),  dr Lena Tkaczyk (KPCEN we Włocławku) przedstawiły zagadnienia sieci współpracy i samokształcenia realizowane w wojewódzkich placówkach doskonalenia.

 

Ostatnią część spotkania stanowiły warsztaty  (WORLD CAFÉ) dotyczące następujących zagadnień:
Podnoszenie jakości funkcjonowania sieci
– Doświadczenia związane z byciem liderem sieci (geneza roli lidera, zadania, staż, ile sieci, powstanie sieci)
Koordynowanie sieci (formy i metody pracy, komunikacja w sieci, komunikowanie o sieci, przekonania na temat sieci).

 

Konferencję podsumowała  prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak.

 

Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku są jednostkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.    

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Powitanie gości -prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak i  Domicela KopaczewskaPrezentacja dobrych praktyk - Kujawko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,Toruniu i Włocławku Prezentacja dobrych praktyk - Kujawko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i WłocławkuProf. Olivier Francomme i mgr Justyna Gorce-Bałut Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.Sesja panelowaWarsztaty  (WORLD CAFÉ) - grupa 1Warsztaty  (WORLD CAFÉ) - grupa 2Warsztaty  (WORLD CAFÉ) - grupa 3