Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

FORUM PRAKTYKÓW DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

18 listopada 2017 r. odbyło się kolejne Forum Praktyków zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Motyw przewodni tegorocznej konferencji –  Motywowanie uczniów do rozwijania kompetencji językowych –zainteresował 62 nauczycieli języków obcych.

 

Dziewiętnastu nauczycieli – praktyków zaprezentowało inspirujące rozwiązania dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Wśród zagadnień znalazły się: autonomia ucznia, krajowe i zagraniczne projekty edukacyjne, e-Twinning, materiały dydaktyczne, gry i zabawy językowe, nowoczesne technologie, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w zakresie motywowania uczniów.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.            
www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Nauczyciele - prezenterzy Forum Praktyków 2017Wystawa zbiorów PBW z zakresu motywowania uczniów - Forum Praktyków 2017Zakończenie Forum Praktyków 2017