Edukacja

Komunikat

UWAGA !!! Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu dla zasadniczych szkół zawodowych i techników województwa kujawsko-pomorskiego – „Potrzeby rynku pracy naszą misją” .

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje konkurs dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Nad Konkursem objęła patronat  Wojewódzka Rada Rynku Pracy.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu, tych szkół , które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy. 

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

1. Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami. 

2. Technika dla młodzieży.

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony szkół zawodowych dotyczących zasad uczestnictwa w konkursie, organizator na podstawie regulaminu konkursu  – § 7 pkt.3 wydłuża termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 17.12.2015r.

 

Regulamin konkursu i arkusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy:http://wup.torun.pl/aktualnosci/konkurs-dla-szkol-zawodowych/