Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Czytać każdy może…

W ostatnim czasie rozwijanie kompetencji czytelniczych stało się priorytetem osób zarządzających oświatą. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie nawyków czytelniczych.

 

Tematyka ta wywołała duże zainteresowanie wśród nauczycieli. W priorytet MEN wpisała się konferencja: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z funduszy Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie odbyło się 7 grudnia 2015 r. w Centrum Dialogu w Toruniu, gromadząc 100 dyrektorów i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych z naszego rejonu..

 

Pierwszą część wypełnił wykład: Jak zainteresować dzieci czytaniem w świecie nowych technologii i mediów, który wygłosiła prof. Małgorzata Żytko z UW. Pani profesor zwróciła uwagę na spotkanie nauczyciela z uczniem, na nową rolę nauczyciela jako tutora, mentora, ważnej osoby w życiu młodego człowieka, również w kontekście pracy z lekturą. Wskazała na demotywatory wzbudzające niechęć do czytania i  kontaktów z książką. Przedstawiła różne sposoby kształtowania przestrzeni czytelniczej organizowanej w szkołach polskich i zagranicznych. Małgorzata Żytko zaakcentowała możliwość wyboru przez nauczyciela nowych książek do pracy na lekcjach w miejsce dawnych lektur.

 

Druga część konferencji poświęcona była dobrym praktykom, które zaprezentowały uczestniczki kursu: Innowacyjny warsztat nauczyciela bibliotekarza, zorganizowanego przez KPCEN w Toruniu i Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.

 

Elżbieta Komassa, nauczycielka bibliotekarka w SP nr 6 w Toruniu przedstawiła efekt zrealizowanego w szkole  projektu czytelniczego w postaci plakatu glosterEDU.

 

Marta Owczarek-Boraczyńska, nauczycielka w SP w Strzygach podzieliła się z uczestnikami spotkania bogatym warsztatem pracy, opowiadając o Żeglowaniu w literaturze, Czytaniu na trawie i innych sposobach zaciekawienia uczniów światem książek.

 

W ewaluacji nauczyciele podkreślili fakt, że mieli możliwość zainspirowania się pomysłami koleżanek.

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom nauczycieli, proponując różnorodne kursy i działania, o których opowiedziała Sylwia Malinowska.

 

Konferencję poprowadziła i opracowała jej koncepcję Anna Piątek, konsultantka KPCEN w Toruniu.

 

Nauczyciele wyszli ze spotkania, chwaląc merytoryczną i organizacyjną stronę konferencji, co znalazło odbicie w ankietach ewaluacyjnych:

  • Jestem pod wrażeniem Państwa konferencji. Brawo!
  • Ciekawy wykład, dobra organizacja konferencji, miła atmosfera, sympatyczni prowadzący.
  • Więcej takich konferencji.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Dyr. KPCEN otwiera konferencjęPrelegentka prof. Małgorzata Żytko z UWProwadząca konferencję Anna Piątek, konsultantka KPCENTemat konferencjiUczestnicy konferencji