Edukacja

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Czytaj od A do Zachwytu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu w ramach projektu Czytaj od A do Zachwytu zaprasza czytelników na szkolenia, wykłady, webinaria, prezentacje, które pomogą w podniesieniu poziomu czytelnictwa.

 

Celem projektu adresowanego do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy i uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Projekt składa się z cyklu zajęć, które będą realizowane od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r.:

 

  1. Henryk Grynberg – głos drugiej strony – wykład dla maturzystów.
  2. CzyToGra – wirtualna gra literacka dla nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy – webinarium.
  3. Oporny czytelnik – webinarium dla nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy.
  4. Dobra książka w Internecie – szkolenie dla nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy.
  5. Licencja na czytanie – konferencja dla nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy.

 

Henryk Grynberg – głos drugiej strony – wykład dra hab. Kazimierza Adamczyka inaugurujący projekt Czytaj od A do Zachwytuodbył się2 grudnia 2015 r. w sali wystawowej Biblioteki. Uczestniczyli w nim uczniowie I LO w Toruniu wraz z opiekunami: Katarzyną Fiałkowską, polonistką i opiekunką kl. II e i Michałem Żarskim, polonistą i opiekunem kl. III g. Obecni byli także inni goście zainteresowani tematyką wykładu oraz pracownicy Biblioteki Pedagogicznej.

 

Kazimierz Adamczyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz m.in. literatury i życia literackiego emigracji wojennej i powojennej oraz  literackich reprezentacji Holocaustu, rozpoczął swoje wystąpienie od przywołania dziecięcych wspomnień Żydów oglądanych na krakowskim Kazimierzu oraz szkolnej lektury opowiadań Tadeusza Borowskiego. Mówił także o dobrych relacjach z kolegami, Żydami, w czasie studiów. Utwory Henryka Grynberga Kazimierz Adamczyk poznawał czytając wydawnictwa podziemne (utwory pisarzy emigracyjnych nie były wówczas w Polsce legalnie wydawane).

 

Zasadniczą część swojego wystąpienia Kazimierz Adamczyk podzielił na trzy etapy. Najpierw ogólnie nakreślił różne perspektywy, problemy, terminologię związaną z eksterminacją Żydów, następnie odczytał trzy własne eseje na temat twórczości Henryka Grynberga, na koniec nakreślił obszary, sformułował pytania/problemy i wskazał na różne perspektywy badających i opisujących Shoah współcześnie.

 

Kazimierz Adamczyk przywołał ponadto twórczość dotyczącą Zagłady autorstwa Georgio Agambena i Primo Leviego. Mówił o różnicach w nazywaniu Zagłady. Wspólnie ze słuchaczami zastanawiał się, kto o Holocauście powinien/ma prawo mówić. Rozważał, czy milczenie nie powinno być jedyną odpowiedzią na Zagładę. Zauważył, że w literaturze na temat Holocaustu spotykamy trojakiego rodzaju relacje – z pozycji sprawcy, ofiary lub świadka. Mówiąc o genezie Holocaustu wspominał twórczość Zygmunta Baumana (oświeceniowe źródła Holocaustu), wskazywał też na Mein Kampf Hitlera, będący zapowiedzią polityki eksterminacji.  

 

Kazimierz Adamczyk podkreślał, że Holocaust to wydarzenie graniczne w historii, eksterminacja, której nie można porównać z innymi wielkimi pogromami czy rzeziami znanymi z historii ludzkości. Wspominał również o problemie docierania do faktów historycznych i ich interpretacji oraz mechanizmach obronnych „uruchamianych” przez piszących o Zagładzie. Podkreślił wkład Stevena Spielberga w zachowanie wspomnień o ofiarach Holocaustu – reżyser przyczynił się do utrwalenia na taśmie 52 tysięcy ustnych relacji świadków, którzy przeżyli wojnę.

 

Sporo miejsca wykładowca poświęcił trzem powieściom Henryka Grynberga – Żydowska wojna, Zwycięstwo i Memorbuch. Pierwsza stanowi wstrząsającą autobiograficzną relację czasu Zagłady widzianą oczami żydowskiego dziecka. Powieść Zwycięstwo opowiada o jej skutkach po zakończeniu wojny. Memorbuch natomiast to panorama losu Żydów w Polsce i w Europie, a także całych wieków antysemityzmu, którego jednym z  przykładów jest nagonka 1968 roku i przymusowa masowa emigracja polskich Żydów.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

 

Uczniowie I LO i pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w ToruniuUczniowie I LO w Toruniu słuchają wykładu dra Kazimierza Adamczyka