Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kompetencje matematyczne ósmoklasistów pod lupą

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało dla  nauczycieli matematyki szkół podstawowych konferencję Umiejętności matematyczne ósmoklasistów pod lupą wymagań egzaminacyjnych. Spotkanie miało miejsce 17 stycznia br. w Auli Bydgoskiego Marca 1981 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Swoim doświadczeniem z prawie sześćdziesięcioma nauczycielami podzieliła się Renata Świrko, starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, która jak przez szkło powiększające przyjrzała się kompetencjom matematycznym uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

 

Co zrobić, by kujawsko-pomorskim ósmoklasistom udało się zdobyć magiczne 4 punkty procentowe różniące nas od średniej krajowej? Czy to jest możliwe? Oczywiście, bo 4% to właśnie 1 pkt na egzaminie ósmoklasisty. W jaki sposób należy zatem pracować z uczniami, by ten dodatkowy punkt zdobyli? Przede wszystkim przy każdej okazji ćwiczyć umiejętności rachunkowe, które przydatne są nie tylko na lekcji matematyki, ale również w życiu codziennym. Nie mniej istotne są kompetencje kluczowe, takie jak:  czytanie ze zrozumieniem tekstu polecenia, użycie podczas rozwiazywania zadań poprawnej argumentacji, udzielanie adekwatnej do pytania odpowiedzi. Kluczem do sukcesu jest motywowanie uczniów do działania, stwarzanie przestrzeni do dostrzegania regularności i podobieństw,  łączenia umiejętności z różnych działów i pokazywanie różnych strategii rozwiązywania tego samego zadania.

 

Nauczycielom należy życzyć wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest nie tylko osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie, ale również rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

Oprac. J. Prud