Edukacja

Nauczyciele doskonalą warsztat pracy
Nauczyciele doskonalą warsztat pracy

Na matematyce klasa myśli

25 stycznia br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się już drugie spotkanie kursu dla nauczycieli matematyki: Myśląca klasa na lekcji matematyki. Ponad trzydzieścioro pedagogów z naszego województwa podjęło wyzwanie kanadyjskiego dydaktyka Petera Liljedahla. Praca pod kierunkiem ekspertek ze Szkoły Edukacji PAFW i UW Magdaleny Jurewicz i Beaty Ordakowskiej-Szumskiej daje matematykom możliwość odkrywania, w jaki sposób można maksymalizować zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, udzielając tylko niezbędnych wskazówek.

 

Co jest kluczem do sukcesu? Odpowiednia aranżacja przestrzeni klasowej, praca w trzyosobowych grupach o zmieniającym się składzie, tworzenie zadań problemowych z narastającym poziomem trudności i dostosowanie ich do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Pedagodzy i uczniowie są już po pierwszych doświadczeniach pracy metodą myślącej klasy. Nie obyło się bez drobnych trudności, ale perspektywa rozwoju myślenia i samodzielności uczniów w rozwiązywaniu problemów matematycznych jest kluczowa. Najważniejsze nie zniechęcać(się)…

Oprac. J. Prud

Zdjęcia J. Prud

 

Nauczyciele doskonalą warsztat pracyNauczyciele doskonalą warsztat pracyNauczyciele doskonalą warsztat pracyNauczyciele doskonalą warsztat pracyNauczyciele doskonalą warsztat pracy