Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Wielopłaszczyznowa współpraca Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z placówkami w powiecie mogileńskim

Od kilku lat Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy współpracuje i udziela wsparcia placówkom oświatowym powiatu mogileńskiego. Odbywają się cykliczne spotkania dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Zawsze jest poruszana tematyka najbardziej aktualna. Dotyczycąca pilnych problemów zarządzania placówką oświatową. Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Zespołu Szkół Specjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są przyjmowani w gościnnych murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.

 

Koordynatorem na terenie powiatu jest Maciej Herwart dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się przed feriami zimowymi i dotyczyło problematyki prawidłowego oceniania śródrocznego, Grzegorz Nazaruk, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, odwiedził PPP w Mogilnie. Zapoznał się z wyremontowanymi pomieszczeniami poradni, które zostały dostosowane do udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Podczas spotkania z Maciejem Herwartem omówiono zadania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Między innymi:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży
  • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży
  • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom.

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk

 

Uczestnicy spotkania, fot. PPP w MogilnieUczestnicy spotkania, fot. PPP w MogilnieSala zajęć, fot. PPP w Mogilnie