Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

Jubileusz Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie

Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary – takie hasło witało przybyłych na uroczystość 70. lecia Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie, która odbyła się 16 czerwca 2015 r.  w sali sesyjnej koronowskiego Ratusza, gdzie zaproszonych gości powitała pani Grażyna Jasiek – kierownik Biblioteki.

 

Jubileusz jest okazją do wspomnień. Nie mogło więc zabraknąć przedstawienia historii biblioteki. Aby jednak nie męczyć gości długim referatem, została ona opowiedziana wierszem

 

***

Rocznica zobowiązuje,

by we wspomnieniach się zanurzyć,

lecz tak to zrobić, spróbuję,

aby słuchaczy nie znużyć.

 

Gdy wiedzy łakniesz jak chleba,

chcesz do biblioteki pójść,

do Urzędu iść Ci trzeba,

biorąc na piwnicę kurs.

 

Tam, w podziemnych zakamarkach,

swą pomocą, radą swą

służy Ci bibliotekarka

– tak ten zawód wszakże zwą.

 

Lektur Ci poleca wiele,

naukową książką nęci:

Z nimi swe osiągniesz cele,

jeśli masz do pracy chęci.

 

Lecz nie tylko pożyczamy,

to co Ty przeczytać chcesz,

na wielu sprawach się znamy

 albo znać musimy też.

 

Niczym patron nasz, Rejewski,

kryptologii cwany lis,

ze śladów słabych i kiepskich

historii tworzymy rys.

 

Pierwszy ślad to stara księga

– posiadanych tomów spis.

Siedemdziesiąt lat wstecz sięga

pierwszy w niej zrobiony wpis.

 

Trop ten za sobą wiedzie nas

tam gdzie niespodzianka czeka,

bo w Toruniu była wówczas

Okręgowa Biblioteka.

 

Lecz nic wiecznie nie trwa przecież,

tu także powiało zmianą:

szło nowe dziesięciolecie

– sieć bibliotek powołano

 

powiatowych w mig gotową

działać „Pro publico bono”.

Zaś w Toruniu Okręgową.

w Wojewódzką przekształcono.

 

Dalsze zmiany to już luty

sześćdziesiątego piątego.

Ktoś na cztery nogi kuty,

pomysł miał na coś takiego:

 

Do Bydgoszczy przeniesiemy

Wojewódzką Bibliotekę,

aby także na tej ziemi

pedagogów wziąć w opiekę.

 

Ale gdzie tu Koronowo?

– ktoś zapyta całkiem słusznie.

Już tłumaczę rzecz „ab ovo”,

już tłumaczę rzecz usłużnie.

 

Jak wskazuje ślad z Kroniki

Wojewódzkiej Biblioteki

w murach koronowskiej dwójki

w roku sześćdziesiątym trzecim

 

książki, zbiory umieszczono

Biblioteki Powiatowej.

Lecz niedługo się cieszono

tą książnicą przy Dworcowej.

 

Po dwóch latach powróciła

ona znowu do Bydgoszczy,

na Słowackiego trafiła,

by tam czytelników gościć.

Trwała na tym posterunku

dalszych dziewięć lat bez mała,

aż zabrakło jej warunków

– na zbiory miejsca nie miała.

 

Fortuna toczy się kołem,

czego dowód jest zawarty

w zachowanym protokole,

że w siedemdziesiątym czwartym

 

do Koronowa wróciła.

Tu na wyżyny się wzniosła

(w szkole na poddaszu była).

Nastąpiła wnet doniosła

 

reforma administracji:

powiaty zlikwidowała.

Biblioteka z tej to racji

filią się bydgoskiej stała.

 

Czas powoli ziarno miele:

na ulicę Sobieskiego

chodzili nauczyciele

aż do dziewięćdziesiątego.

 

Brzmi to niczym awantura:

Toruń, Bydgoszcz, Koronowo

w różnych miastach i strukturach

zaczynano wciąż na nowo.

 

Lecz ostatnie już przed nami

księgozbioru przenosiny

– razem z innymi zbiorami

jadą do Urzędu Gminy.

 

Tam od lat dwudziestu pięciu

już pracuje Biblioteka

– nie tylko dla pedagogów,

lecz dla każdego człowieka.

 

Wszystko się zmienia na świecie

także zadania bibliotek,

ale o tym się dowiecie

z filmu, a nie z dalszych zwrotek.

 

Starczy już tych informacji,

bo nam jeszcze posną goście.

Jeśli jednak nie mam racji,

to o więcej nas poproście.

 

Cóż nas w przyszłych latach czeka?

Los w sekrecie nić swą przędzie…

Przetrwa nasza Biblioteka?

Mam nadzieję, że tak będzie!

 

napisanym na tę okazję przez nauczyciela bibliotekarza – panią Ewę Bielską – i zobrazowana towarzyszącą prezentacją multimedialną.

 

Przypomniano też osoby, które przez lata były związane z koronowską placówką, dziękując im za wkład w jej rozwój – szczególnie poprzednim kierownikom Biblioteki – pani Irenie Kani i pani Izabeli Olędzkiej.

 

Honorem i dumą biblioteki są bowiem ludzie, przede wszystkim ci, którzy dzięki jej działalności rozwijają swoje zainteresowania, zdolności i wiedzę. I to bez względu na wiek.

 

Podczas uroczystości uhonorowano najmłodszego, sześcioletniego czytelnika biblioteki oraz zaprezentowano sukcesy naukowe czytelników książnicy, którzy swój wysiłek w rozwijanie wiedzy uwieńczyli doktoratem bądź habilitacją.

 

Była też okazja, by zaprezentować aktualną pracę placówki. Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć Biblioteczną Kronikę Filmową przygotowaną przez panią Ewę Bielską we współpracy z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

 

Ważnym punktem programu było wręczenie nagród w zorganizowanym z okazji jubileuszu konkursie na napisanie fraszki o tematyce bibliotecznej Biblioteka – miejsce niezwykłe. Otrzymały je: czytelniczka Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie – pani Marta Perlik oraz pracownica Urzędu Miejskiego w Koronowie – pani Magdalena Tabasz.

 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Życzenia i gratulacje złożyli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, Dyrektor i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Zenon Rydelski, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Maria Strąk, Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo Stanisław Gliszczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Koronowa Włodzimierz Domek, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektorzy szkół i nauczyciele bibliotekarze z Miasta i Gminy Koronowo, Dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koronowie, bibliotekarze z Filii, Harcerze z Koronowskiego Hufca ZHP oraz oczywiście przyjaciele i sympatycy Biblioteki.

 

Po oficjalnej części wszyscy mieli okazję obejrzeć niezwykle ciekawe przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie pod kierunkiem polonisty pana Jarosława Sułkowskiego. Młodzi aktorzy brawurowo zagrali kompilację fragmentów kilku klasycznych utworów z literatury światowej.

 

Nie mogło oczywiście zabraknąć jubileuszowego tortu. Ufundowany przez Burmistrza Koronowa smakołyk wieńczyły trzy książki, pod wiele mówiącymi tytułami nawiązującymi do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości: Przeminęło z wiatrem, Quo vadis? i Wielkie nadzieje.

 

Całej imprezie towarzyszyła wystawa najstarszych (wydanych na przełomie XIX i XX w.) książek ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki, a także ekslibrisu, logo, znaku zbiorów regionalnych i pieczątek bibliotecznych z okresu jej istnienia oraz grafik przedstawiających miejscowości, w których znajdują się filie PBW w Bydgoszczy.

 

Pod sceną, w zabytkowej szkolnej ławce, grzecznie siedziała uczennica Agatka – lalka, w której imieniu o pamiątkowy wpis do sztambucha poprosiły prowadzące imprezę i niżej podpisane:

 

Ewa Bielska i Grażyna Jasiek.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy  Filia w Koronowie jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).