Edukacja

Logo KPCEN

Kształcenie dziecka z niepełnosprawnością

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 3 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół specjalnych. Rozmawiano na temat problemów związanych z kształceniem dziecka z niepełnosprawnością. Problem w aspekcie prawnym poruszyła uczestnicząca w spotkaniu Domicela Kopaczewska, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Młodzieży.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę współpracy instytucji medycznych
i oświatowych, aby rodzice mogli liczyć na fachową i szybką pomoc od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka. Ustalono, że zostaną podjęte działania z udziałem KPCEN we Włocławku na rzecz wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do współpracy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).