Edukacja

Logotyp SOSW nr 1 w Bydgoszczy
Logotyp SOSW nr 1 w Bydgoszczy

Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz nas!

Poprzez różnorodność zajęć rewalidacyjnych specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy rozwijają u dzieci i młodzieży zaangażowanie i chęć działania, poczucie własnej wartości oraz współodpowiedzialności za siebie i za innych. Zabawa, praca, nauka w grupie rówieśniczej pozwala na wszechstronny rozwój dziecka we własnym tempie, twórcze myślenie oraz samodzielność życiową.

 

 

Słabo widzący i niewidomi uczniowie Ośrodka im. L. Braille’a są objęci specjalistycznymi formami rewalidacji w trakcie całego cyklu kształcenia. W ofercie zajęć rewalidacyjnych placówka posiada m.in. rehabilitację wzroku, stymulację sensoryczną, logoterapię, kynoterapię, hipoterapię, artterapię, orientację przestrzenną, psychoterapię, gimnastykę korekcyjną, tyflografikę i naukę pisma punktowego, naukę czynności życia codziennego, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia kompensacyjne, zajęcia języków obcych oraz wiele innych.

 

Praca dydaktyczna z dzieckiem z dysfunkcją wzroku opiera się na optymalnym wykorzystaniu technik komputerowych, pracowni tyfloinformatycznych, tablic multimedialnych i sali doświadczania świata, jak również specjalistycznych pomocy dydaktycznych, którymi dysponuje placówka.

 

W skład najstarszej w Polsce szkoły dla niewidomych i słabo widzących wchodzą obecnie: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum masażu, zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła policealna. Szkoła zapewnia specjalistyczne wsparcie w ramach wczesnego rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat, kształci na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych (gastronomia, tyfloinformatyka, administracja). Posiada również oddział dla dzieci i młodzieży głuchoniewidomej i z inną złożoną niepełnosprawnością oraz szkołę przysposabiającą do pracy.

 

Zapraszamy już teraz na Tydzień Drzwi Otwartych (25 – 29.04.2016 r.) oraz na konsultacje logopedyczne i fizjoterapeutyczne. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.braille.bydgoszcz.pl oraz facebooka.

 

Wszelkich informacji związanych z naborem do placówki udzielamy pod numerem telefonu: 52 322-17-87.

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji (TK).

Ćwiczenia kompensacyjneGry i zabawy rewalidacyjneOtwarcie nowego budynku dydaktycznego w Ośrodku im. L. Braille'aW pracowni gastronomicznej