Edukacja

Potrzeby rynku pracy naszą misją

I edycja konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem – Potrzeby rynku pracy naszą misją.

 

Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu I Edycji Konkursu i Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oceniającej działania szkół uczestniczących w I edycji konkursu. W wyniku prac Komisji, dokonano: oceny formalnej, kwalifikacji zgłoszeń do oceny merytorycznej, oceny merytorycznej. Sporządzono listę laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach:

 

 1. Zasadnicze Szkoły Zawodowe;
 2. Technika

 

Lista rankingowa w oparciu o liczbę przyznanych punktów.

 

W kategorii Zasadniczych Szkół Zawodowych Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy;
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych gen. Józefa Bema w Toruniu.

 

Wyróżnienia następującym szkołom:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Chełmży;
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

 

W kategorii Techników Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy;
 2. Technikum w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
 3. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

 

Wyróżnienie następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;
 2. Technikum w Zespole Szkół w Chełmży;
 3. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych gen. Józefa Bema w Toruniu.

 

Departament Edukacji (TK).