Edukacja

Logo Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego

Dbaj o serce z Medykiem

Do chorób cywilizacyjnych, nazywanych również chorobami XXI wieku, zaliczamy schorzenia serca oraz układu krążenia. Z każdym rokiem wzrasta liczba zachorowań. Organizując tegoroczne obchody Dnia Medyka pod hasłem Dbaj o serce z Medykiem, społeczność Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zwróciła uwagę na ten problem. Organizatorzy, również metaforycznie ujęli temat, wiedząc, jak ważny wpływ na zdrowe serce ma dobre samopoczucie. Zwrócili uwagę na znaczenie profilaktyki w walce z chorobami serca.

 

Uczestnicy poznali specyfikę kształcenia w zawodach medycznych i społecznych. Wzięli udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w pracowniach specjalistycznych. Podczas tegorocznego Dnia Medyka zaprezentowano młodzieży kierunki kształcenia. Tego dnia gościliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Tradycją Centrum w tym dniu jest prezentowanie pokazów udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Inowrocławski Medyk zrealizował bardzo ważne zadanie w zakresie edukacji w środowisku lokalnym.

Wszystkim uczestnikom Dnia Medyka oraz całej społeczności szkolnej organizatorzy serdecznie dziękują.

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).

 

Dzień MedykaDzień MedykaDzień MedykaDzień MedykaDzień MedykaDzień MedykaDzień MedykaDzień MedykaDzień Medyka