Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Inspiruję, motywuję, wspieram

6 października 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla doradców zawodowych  Inspiruję, motywuję, wspieram. Organizatorem konferencji, w której wzięło udział  32 doradców szkół podstawowych i  branżowych I stopnia, była Wiesława Kitajgrodzka nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

 

Główne zagadnienie konferencji, wzmacnianie kompetencji doradcy zawodowego w obszarze  indywidualnego i grupowego poradnictwa, przedstawiła Urszula Sierżant –  pedagog, coach, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zaproponowała modele rozmowy grupowej i indywidualnej, która może zagwarantować uczniom i  ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia. Zwróciła uwagę na doskonalenie umiejętności doradcy zawodowego, takich jak:

  • umiejętność aktywnego słuchania
  • rozpoznawania werbalnych i niewerbalnych odczuć ucznia
  • zachęcania ucznia do wyznaczania własnych celów osobistych i wskazywania możliwości osiągania założonych celów.

 

Konferencja Inspiruję, motywuję, wspieram  zapoczątkowała cykl spotkań dla doradców zawodowych organizowanych przez KPCEN w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.          

www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Uczestnicy konferencjiUrszula Sierżant