Edukacja

Logotyp ZS nr 33 w Bydgoszczy

X – jubileuszowa konferencja na temat „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym” już za nami…

Jubileusze najlepiej świętować w doborowym towarzystwie. X Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa, nad którą patronat honorowy objęli: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty,  za nami.

 

Temat „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym” spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska pedagogiczno-psychologicznego z całej Polski. Na spotkaniu pojawiło się 240 osób, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i ośrodków szkolno – wychowawczych. Dużą grupę stanowili także dyrektorzy i nauczyciele szkół szpitalnych z różnych ośrodków z całego kraju. Wszyscy byli żywo zainteresowani tematyką zachowań zagrażających zdrowiu oraz życiu dzieci i młodzieży wynikających z różnych rodzajów autoagresji oraz roli szkoły w prewencji zachowań suicydalnych.

 

Konferencję w imieniu Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty otworzyła Pani Jolanta Metkowska – Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek wskazując trafność doboru tematyki oraz życząc uczestnikom owocnych dyskusji i kolejnych, ważnych inicjatyw.

 

Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz – specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem dotyczącym „Zachowań samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży”. Wystąpienie odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, trener, prowadząca warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia z pasją przedstawiła temat „Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?” .

 

Marta Soczewka – z Fundacji Zobacz… Jestem zajmująca się problemami emocjonalnymi dzieci i młodzieży, w tym depresją, zachowaniami samobójczymi i zaburzeniami odżywiania się, przewodnicząca mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zapoznała uczestników z problemem – „Wyzwania i pułapki w pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania”.

 

Ostatnim prelegentem był Ryszard Jabłoński – starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Opracował program przedmiotu „Podstawy suicydologii”. Współzałożyciel i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, zajmującego się problematyką zachowań samobójczych podzielił się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem na temat: „Praca z dzieckiem po próbie samobójczej i jego rodziną”.

 

Na konferencji nie zabrakło akcentów z udziałem dzieci. Laureaci międzyszkolnego konkursu „Szlakiem Wisły od gór aż po morze”, którego organizatorem była nasza szkoła, odebrali nagrody i dyplomy ufundowane przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Prace zwycięzców zaprezentowano w holu Biblioteki UKW, gdzie odbywała się konferencja. Wystąpił także zespół  „Orkiestromaniacy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, który uraczył uczestników konferencji swoim występem muzycznym, wywołując uśmiech na wszystkich twarzach.

 

Z rozmów kuluarowych wynikało, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników. Serdecznie dziękujemy przyjaciołom szkoły i sponsorom, którzy przyczynili się do  organizacji tego przedsięwzięcia.

 

http://zs33.bydgoszcz.pl/

 

Opracowanie – Beata Kocoń

Zdjęcia – Paweł Wysiński

 

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Barbara Boniecka - nauczycielka prowadząca konferencjęlaureaci konkursu z kl. I - IIIlaureaci konkursu z kl. IV-VI i gim.organizatorzy konferencjipowitanie uczestnków przez Dyrektora - Izabelę Maciejewskąprelegent - Ryszard Jabłońskiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiwideokonferencja - z prof. A. Gmitrowiczwykład - p. M. Łubywykład p. M. Soczewkiwystawa pracwystęp zespołu Orkiestromaniacy