Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

KONFERENCJE METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII

3 i 5 października 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się konferencje metodyczne dla nauczycieli biologii. Tematem przewodnim konferencji dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych było podniesienie jakości edukacji biologicznej.

 

W konferencji uczestniczyła Barbara Potulska –Klein, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, która dokonała analizy wyników egzaminu maturalnego z biologii oraz podsumowała pracę zespołu egzaminatorów w roku szkolnym 2016/17. Ponadto przedstawiła wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczycieli wynikające z analizy wyników egzaminu maturalnego. W konferencji dla nauczycieli biologii szkół podstawowych i gimnazjów Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii  udział wzięła współautorka podstawy programowej Izabela Ziętara, która omówiła główne założenia nowej podstawy programowej przedmiotu biologia. Autorka porównała dotychczasową i nową podstawę programową, a także zwróciła uwagę na warunki oraz sposoby realizacji nowej podstawy programowej.

Ponadto przedstawiła metody i formy kształcenia szczególnie ważne w edukacji biologicznej. Uczestnicy konferencji mieli również okazję do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, które przedstawiła dr Emilia Balana-Mroczkowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Podczas konferencji nauczyciele biologii zapoznali się również ze zmianami organizacyjno-programowymi w szkołach oraz kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Opracowanie
Violetta Panfil-Smolińska
nauczyciel konsultant
KP CEN W Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową,
dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.          

www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Izabela Ziętara współautorka podstawy programowej z biologiiuczestnicy konferencji z biologiiuczestnicy konferencji z biologii