Edukacja

Informacja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje konferencję dla dyrektorów gimnazjów rejonu toruńsko-włocławskiego Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016

 
Spotkanie odbędzie się 26 stycznia (poniedziałek) 2015 r., godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim patio (I piętro), Pl. Teatralny 2, Toruń

W programie

  • 1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. oraz z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
  • 2. Zasady ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
  • 3. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
  • 4. Wybór podręczników na rok szkolny 2015/2016.
  • 5. Projekt e-podręcznik, portal Scholaris.
  • 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym.


(TK)