Edukacja

Gimnazjalista o erozji szkliwa

Badania z zakresu stomatologii zachowawczej, głównie erozji szkliwa u dzieci, sprawdzanie jak zmienia się powierzchnia szkliwa po kontakcie z kwasami żywnościowymi oraz jak produkty nabiałowe następnie regenerują uszkodzony hydroksyapatyt. To nie tytuł rozprawy doktorskiej, a badania prowadzone przez Tomasza Cienkowskiego ucznia III klasy Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie, uczestnika marszałkowskiego projektu Region Nauk Ścisłych.

 
Tomek planował wykonać badania zmian na powierzchni szkliwa wynikłych z demineralizacji kwasami oraz remineralizacji produktami nabiałowymi. Jednakże do przeprowadzenia planowanych badań potrzebny był mu specjalistyczny sprzęt tj. mikroskop o dużym powiększeniu (mikroskop sił atomowych AFM lub elektronowy mikroskop skaningowy) oraz cieplarka.
Poprzez uczestnictwo w projekcie Region Nauk Ścisłych i pomocy prof. Winicjusza Drozdowskiego nawiązał współpracę z dr. Januszem Strzeleckim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Dr Strzelecki umożliwił uczniowi badanie szkliwa na próbkach, które sam uprzednio zgromadził.  W laboratorium Zespołu Biofizyki Doświadczalnej wykorzystał uniwersytecki wielozakresowy mikroskop sił atomowych do zbadania wycinków zębów dzieci, które inkubowane były w soku owocowym i kwasie, a następnie w nabiale.
Nawiązana współpraca i wykłady z biologii i chemii w medycynie oraz fizyki medycznej w ramach projektu Region Nauk Ścisłych na pewno zainspirują Tomka do dalszej pracy.
Uczeń Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie rok temu zakwalifikował się ze swoim projektem naukowym „Skala HT- w służbie dla zdrowia zębów” do Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Warszawie, za co otrzymał tytuł Młodego Naukowca E(x)plory Fundacji Zaawansowanych Technologii. Ponadto, jest także podopiecznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
Głównym celem projektu Region Nauk Ścisłych jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach naukowych. Przedsięwzięcie składa się z trzech modułów i jest odpowiedzią na różne  potrzeby edukacyjne ucznia. Trzeci z nich skierowany jest do 600 najzdolniejszych uczniów z 50 gimnazjów z obszaru województwa Kujawsko-Pomorskiego i podzielony na 3 komponenty: biologia, chemia i fizyka w medycynie, zajęcia warsztatowe z fizyki (także w języku angielskim) z elementami meteorologii oraz matematyka w połączeniu z ekonomią. Tą część projektu realizują pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Obserwatorium Meteorologicznym na Wydziale Nauk o Ziemi oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim. Dodatkowo zainteresowanej młodzieży oferowane są zajęcia w formie tutoringu (spotkania indywidualne lub e-learning).

Projekt jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.