Edukacja

Przedstawiciele KPCEN w Bydgoszczy oraz goście i prowadzący
Przedstawiciele KPCEN w Bydgoszczy oraz goście i prowadzący

Gala VI edycji Sztuki Wyboru za nami!

W Multikinie przy ul. Marszałka Focha w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala podsumowująca VI edycję programu profilaktyczno-edukacyjnego Sztuka Wyboru. Ideą projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundacji Tumult jest zwrócenie uwagi młodzieży na  różnorodne zagrożenia, które są podłożem przestępstw.

 

Uczniowie kręcą filmy/spoty na aktualny temat, a jury wybiera najlepsze realizacje filmowe. W pracach jury związanych z  oceną filmów biorą udział nauczyciele konsultanci z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Krystyna Karpińska oraz Iwona Rostankowska.

 

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał Kamera! Akcja! Reakcja! Po raz kolejny gala odbyła się w Multikinie w Bydgoszczy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE. Uroczystość prowadzili komisarz Monika Herman oraz Marek Koliński komisarz w stanie spoczynku. Galę zaszczycili swą obecnością przedstawiciele świata filmowego, m.in.  Steven Okazaki, znakomity reżyser, producent i montażysta, aktorzy: John Carroll Lynch  i  J.K. Simmons oraz  Michelle Schumacher, aktorka, reżyserka, producentka i  scenarzysta.

 

Młodzież niecierpliwie czekała na ogłoszenie wyników konkursu filmowego. Złotą Kamerę w tym roku otrzymali uczniowie z  I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu za film Miraż. Drugie miejsce zajął film Przed samym sobą (Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym),  a trzecie – @agnieszka (I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy).

Nagrody wręczali m.in. znani aktorzy Wojciech Mecwaldowski i Janusz Chabior.

Autorów wyróżnionego filmu Kochanek – Powrót z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku  uhonorowała Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji w Bydgoszczy.

 

Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała laureatów VI edycji Sztuki Wyboru.

Opracowała: Iwona Rostankowska

 

Playlista filmów, które brały udział w VI edycji Sztuki Wyboru (z podziałem na poruszane zagadnienia):

– Relacje międzyludzkie, problemy rodzinne, samotność

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKPhJ8cnDr9mYzUVzvm7j-9j;

 – Bezpieczeństwo w czasie wolnym

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKMlgJ-gCvs1S7fo5uQ-tvqU;

– Anoreksja i inne problemy zdrowotne

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKOBDciRAvBeVRJeU0gzEORD;

– Oszustwa, kradzieże i wymuszenia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKOTIOu_TocdsuomEx3Noipk;

– Uzależnienie od komputerów i technologii

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKOZByBnXhZoeprx0Y-6zAdp;

– Handel ludźmi i przemoc seksualna

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKNEJecBsaChZuRYYQgsIq0x;

– Przemoc rówieśnicza

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKOVQFf0tzGxvXGF3IkZFb9d;

– Narkotyki, dopalacze, alkohol…

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKPHHq7pNs8UF81wo-lSDpgr;

– Wszystkie filmy wg. popularności

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKO3bc1mCHPezUfq-6KEfVY0;

– Najlepsze w mojej opinii filmy:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9hod2bfjKPMWai86l4KkyLCOTEACGNU;

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

J.K. Simmons oraz Michelle Schumacher-goście specjalniJanusz Chabior-gość specjalnyLaureaci w obiektywiePamiątkowe zdjęcie z aktorem-Wojciech MecwaldowskiPrzedstawiciele KPCEN w Bydgoszczy oraz goście i prowadzącyWręczenie nagrody przez dyr. Mariole CyganekZdobywcy I miejsca- Sztuka Wyboru 2017