Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Ferie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół do udziału w warsztatach i konsultacjach w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ramach akcji „Ferie w KPCEN-ie”.

 

Przygotowane formy uwzględniają priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz przygotowują do wdrażania zmian wynikających z reformy oświaty.

 

W czasie ferii zimowych zapraszamy również dzieci i młodzieży na otwarte zajęcia edukacyjne. Oferujemy aktywne i ciekawe lekcje, podczas których nauczyciele bibliotekarze zaprezentują nowoczesne metody promowania czytelnictwa.

 

Zajęcia te nastawione są na wszechstronny rozwój zainteresowań informatycznych uczniów, inspirują nauczycieli do wykorzystywania nauki programowania w codziennej pracy.

 

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).