Edukacja

Obraz Kamila Majewska Save the World

Biocity – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Wernisaż wystawy Biocity odbędzie się 3 marca (sobota) 2018 r. o godz. 12.30 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Organizatorami ekspozycji są Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

 

Na wystawie prezentowane są prace nagrodzone w ogólnopolskim konkursie plastycznym Biocity adresowanym do słuchaczy Szkół dla Dorosłych. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Nadesłano 88 prac z 13 miast Polski. Rozdanie nagród odbyło się 16 grudnia 2017 r.

 

Prace prezentują zróżnicowane techniki: fotografię, grafikę komputerową, akwarelę, kredkę.

 

Idea przyświecająca przedsięwzięciu jest niezwykle aktualna. Wraz z rozwojem cywilizacji i wzrostem liczby ludności na Ziemi, wzrosła także ilość zanieczyszczeń. Fakt ten stał się problemem rangi globalnej.

 

Duże miasta, w których przemysł oraz transport wywołują szczególnie duże zanieczyszczenie powietrza, prowadzą do powstania smogu. Stanowi on zagrożenie dla zdrowia powodując alergię, astmę, niewydolność oddechową i całą gamę innych chorób.

 

Industrializacja niesie również inne zagrożenia związane np. z toksycznymi odpadami, zatruwaniem wód, niszczeniem terenów zielonych, lekceważeniem proekologicznych zachowań.

 

Pomysłodawcy i realizatorzy konkursu wykorzystali fakt, że współczesna reklama (należąca do sztuki użytkowej) realizowana jest w prawie każdej dziedzinie życia. Jej powszechna obecność przejawiająca się m.in. poprzez plakaty i bilbordy niesie czasami efekt przesycenia, ale ma ogromną siłę przekazu. Reklama outdoorowa dociera w sposób masowy do widza i wpływa na kształtowanie postaw. Reklamowe realizacje idealnie nadają się do przedstawienia nastrojów społecznych – tym bardziej, że coraz częściej odchodzą od klasycznych kanonów, zmieniają reguły, posługują się śmiechem, neologizmami, szokują.

 

Uczestnicy konkursu również podeszli do tematyki w sposób niekonwencjonalny. Nie zawsze umieszczali hasła reklamowe; bazowali na sile obrazu.

 

Inicjatorami wystawy są Elżbieta Domaradzka, Sylwia Wasilewska-Dąbrowska i Waldemar Bujak, nauczyciele z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

 

Ekspozycję można oglądać do 15 marca 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac.

Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).