Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

ERASMUSOWE INSPIRACJE

22 listopada 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum  Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 odbyła się konferencja hybrydowa ERASMUSOWE INSPIRACJE. Uczestnikami wydarzenia byli  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, pracownicy akademiccy i studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Podczas konferencji   nauczycielka z Przedszkola nr 12  Sówka w Bydgoszczy Bożena Lewandowska dzieliła się doświadczeniami związanymi  z edukacją przedszkolną  ze Szkocji. Przedstawiła konkretne korzyści wynikające ze szkoleń międzynarodowych w systemie Erasmus +. Kolejne prelegentki z Przedszkola nr 34 Mali Odkrywcy w Bydgoszczy Justyna Najdowska i Alicja Pawlikowska omówiły i zaprezentowały interesujące doświadczenia z Islandii. Nauczycielki jednomyślnie  stwierdziły,  iż realizacja  projektów, w tym zagranicznych wyjazdów w celach edukacyjnych, miała znaczący wpływ na ich rozwój osobisty, rozwój kompetencji językowych, otwartość i pewność siebie. Dyrektorki  przedszkoli Ewa Tomasik i Róża Antoniak-Dawidowicz wskazały na nowe kompetencje kadry pedagogicznej,  umiędzynarodowienie placówki,  poznanie nowych kultur, podniesienie jakości kształcenia, innowacyjność i podniesienie prestiżu placówki.

 

Niezwykle cenne było wystąpienie Katarzyny  Krzemińskiej z Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy na temat Nowy Erasmus+. Omówiła nową perspektywą finansową i założenia Erasmusa+, który w rezultacie staje się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

 

 Nauczycielka konsultantka KPCEN w Bydgoszczy Krystyna Karpińska przedstawiła liczne korzyści płynące z realizacji projektów Erasmus +,  jak również z międzynarodowych wizyt studyjnych. Ponadto  przedstawiła alternatywne edukacje we Francji, popierając wypowiedź  fotorelacjami.  Materiały zamieszczono na stronie KPCEN w Bydgoszczy i zadeklarowano pomoc konsultancką w kontekście pisania projektów i pozyskiwania środków finansowych na szkolenia międzynarodowe.

 

 

Opracowała Krystyna Karpińska