Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

ZAPROJEKTUJ I WYDRUKUJ MODEL 3D

Przypominamy, że do 19 grudnia czekamy na prace konkursowe realizowane w ramach Wojewódzkiego Konkursu Trzeci wymiar edukacji ogłoszonego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs polega na zaprojektowaniu w dowolnym programie funkcjonalnego modelu 3D, wydrukowaniu go i opisaniu jego użyteczności.

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja programu Laboratoria przyszłości
 • wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami szkół
 • generowanie  zainteresowania projektowaniem i drukowaniem 3D
 • prezentowanie przykładów wykorzystania druku 3D w otaczającej rzeczywistości
 • kształtowanie umiejętności modelowania obiektów 3D
 • wskazanie interesujących sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 
 • wyzwalanie aktywności twórczej nauczycieli i uczniów. 

Prace konkursowe należy przesłać do 19 grudnia 2022 roku, w tym: formularz zgłoszeniowy wraz plikiem źródłowym projektu zapisanego w formacie STL oraz wydrukowany model 3D z opisem jego użyteczności.

Nagrody w konkursie:

 • dyplom laureata konkursu
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez KPCEN w Bydgoszczy
 • popularyzacja nagrodzonych projektów
 • przedstawienie sylwetki wyróżnionych osób lub zespołów w Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym UczMy i na stronach internetowych: kujawsko-pomorskie.pl, edupolis.pl oraz cen.bydgoszcz.pl.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://drive.google.com/file/d/11FNeoFfa0t-8IPI4dma5iKqNRde_xk0C/view

 

REGULAMIN (załącznik PDF)